สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสมัครพนักงาน

ด่วน !!! รับสมัครพนักงาน....!!

ตำแหน่ง ช่างกล ช่างซ่อมบำรุง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสายงานช่างงอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

       - อายุ 20 - 35 ปี

       - วุฒิ ปวส ขึ้นไป

       - มีความขยัน ตั้งใจทำงาน

       - พร้อมที่เรียนรู้งาน

       - หากมีประสบการสายงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      *มีใบขับขี่รถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ*


เอกสารการสมัคร 

       - รูปถ่าย 2 รูป

       - สำเนาบัตรประชาชน 

       - สำเนาทะเบียนบ้าน

       - ใบรับรองการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา

    

       >>>>>> ติดต่อสอบถาม โทร 086-4404166 / 056-333260 - 61 <<<<<<

สนใจมาสมัครที่บริษัทได้ในวันเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์  ช่วงเช้าเวลา     08.00 - 12.00 น.

                                                                   ช่วงบ่ายเวลา   13.00 - 17.00 น.

Tags :

view